De Vergeten liedjes/ The forgotten songs

En toen werd een idee geboren .

Prima-fm organiseert ieder jaar een Eindejaars Spektakel waar
vele artiesten aan mee werken.
Zo ook in het jaar 2019.

Heel bijzonder is het dan als er mensen komen die familie van elkaar zijn en ieder op hun eigen manier met muziek bezig zijn.

Danny Everett, “Mister Indo Dreams” in de volksmond en Victoria Eman die over heel de wereld aan het doorbreken is met haar country repertoire.

Al pratende bij Mariam in de studio kwam voorzichtig op tafel……als we nu eens samen iets gaan doen.
Daarover napratend kwamen er ideeën op tafel en iedereen werd steeds enthousiaster.

Nu zijn we in april 2020 en het plannetje is uitgewerkt tot een super mooi resultaat.
Danny Everett heeft de tekst geschreven op een bestaand nummer van zijn grote voorbeeld Andres.

Prima-fm is dan ook heel trots dat ze de primeur van dit nummer heeft gekregen, dat de titel “Mama Mia” heeft meegekregen.

Rondom dit nummer komt er een leuke actie en we hopen dat er veel mensen, in deze tijd dat Corona ons leven bepaald, blij zullen worden van dit nummer.

Speciaal voor Moederdag (10 mei a.s.) is er een leuke actie opgezet door Indo Dreams Music en RHB. 10 moeders maken kans op de nieuwe cd single Mama Mia en een mooie bos bloemen. Meedoen? Meer info? Ga dan naar :

http://content.bleijsfilm.nl/de/moederdagactie.html

Uiteraard zullen we dit nummer via Prima-fm vaak aan onze luisteraars voorbij laten komen.

Heeft U het  interview niet  gehoord dan  kan  dat  hier:

 By Mariam 22 april 2020

 

 

And then an idea was born.

Prima-fm organizes an End-of-the-Year Spectacle every year
many artists participate.
This was also the case in 2019.

It is very special when people come who are related to each other and who are each involved with music in their own way.
Danny Everett, “Mister Indo Dreams” popularly and Victoria Eman who is breaking through all over the world with her country repertoire.

Talking to Mariam in the studio of Prima-fm radio, we carefully came to the table …… if we are going to do something together.
After discussing this, ideas came to the table and everyone became more and more enthusiastic.

Now we are in April 2020 and the plan has been worked out to a super nice result.
Danny Everett wrote the text on an existing song of his great example Andres.

Prima-fm is therefore very proud that she got the scoop of this song, which has been given the title “Mama Mia”.

Around this song there will be a nice action and we hope that many people, during this time that Corona determines our lives, will be happy with this song.

Especially for Mother’s Day (10 May), a fun promotion has been set up by Indo Dreams Music and RHB. 10 mothers have a chance to win the new CD single Mama Mia and a beautiful bunch of flowers. Participate? More info? Then go to :

http://content.bleijsfilm.nl/de/moeddagactie.html
( Only in Holland)

Of course we will often pass this song on to our listeners via Prima-fm.
Prima-fm isbroadcasting worldwide : www.primafm.nl

By Mariam 22 april 2020